Przeglądy techniczne

Przeglądy okresowe budynków, przestrzeganie zaleceń nadzoru jest gwarancją bezpieczeństwa dla użytkowników obiektów, daje również administratorom pełną satysfakcję i spokój.

Nadzór inwestorski

Firma podejmuje się nadzoru technicznego i obsługi formalno-prawnej inwestycji oraz późniejszej obsługi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego

Projektowanie

Firma wykonuje opracowania projektowe oraz zapewnia nieodpłatne doradztwo techniczne w zakresie branży sanitarnej, gazu, wentylacji, ciepłowniczej, odnawialnych źródeł energii